28.7.2021 

Virkatyönä syrjäytymistä vastaan vaikea taistella

Suomen vanhin urheiluseura, Segelföreningen i Björneborg (BSF) perustettiin Porissa 1856. Urheiluseurojen historia on pitkä ja niiden toiminta on levinnyt kaikille paikkakunnille Suomessa. Seurat ovat rakentaneet yhteisöllisyyttä ja niiden kautta on saatu läpi monia hankkeita, jotka poliittisesti olisivat olleet haasteellisia.

Urheiluseurojen toiminta on pääsääntöisesti yleishyödyllistä toimintaa. Seurat ovat olleet merkittävä toimija kunnissa ja kaupungeissa. Seuroilla on myös valtava määrä osaamista jäsenistönsä kautta. Tuo jäsenistö on usein valmis käyttämään osaamistaan seurojen kautta ilman taloudellista kannustinta. Osaaminen on kuitenkin paljon muutakin kuin valmennusosaamista.

Urheiluseurojen rooli Suomessa on jäänyt lähinnä valmennuksen ja ohjaamisen järjestämiseen toisin kuin esimerkiksi Englannissa ja useissa Keski-Euroopan maissa. Siellä seuroilla on monesti selkeä rooli yhteisön toimintaympäristön edistäjänä. Seurat järjestävät toimintaa kehitysvammaisille, auttavat asunnottomia jne. Suomessa kyseinen toiminta on ammatillistettu puhtaasti julkiselle sektorille, joka ei ole juurikaan osannut hyödyntää esimerkiksi urheiluseuroja tässä kontekstissa.

Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat ilmiöitä, joita kukaan ei voi virkatyönään hoitaa. Järjestöjen täydentävä rooli olisi tärkeää, mutta sitä ei voida saavuttaa yhtäkkiä ja vastikkeettomasti. Seurojen taipuminen uuteen rooliin vaatii yrityksien ja yhteiskunnan tukea. Vastine lopulta olisi kuitenkin kansantaloudellisesti kannattavaa.

Kuntien/kaupunkien ja urheiluseurojen suhde on valitettavasti muuttunut heikompaan suuntaan viime vuosien aikana. Kuntien heikentynyt talous lienee vaikuttanut niin, että yhteistyöprojektit seurojen kanssa on nähty lisäkuluna. Seurojen käyttämistä tilojen valvonnoissa, urheilutilojen ylläpitäjinä yms. on vähennetty ja toimintoja on siirretty kunnan omalle henkilöstölle.

Myös entinen malli, jossa kunnat nähtiin puitteiden ja seurat toiminnan järjestäjänä on osittain mennyttä aikaa. Kunnista on tullut seurojen kanssa kilpaileva toimija, jolla on etuoikeus liikuntatilojen varauksiin. Seurat ovat kuitenkin se taho, joka järjestää liikuntaa erittäin kustannustehokkaasti.

Kuntien ja seurojen välinen yhteistyö ja rooli olisi saatava kuntoon. Tällä hetkellä aikaa ja energiaa hukataan monessa kunnassa päällekkäisiin toimintoihin.

Tyhjiöstä täyttymykseen – urheiluseura hengenpelastajana
25 elo

Sarjan edelliset kirjoittajat ovat nostaneet vuorollaan aiheita, joita itsekin pyörittelin blogia suunnitellessani. Pajatso ei ol...

Kim Ekroos
Valmentajuuden merkitys dropout-ilmiöön
30 kes

Crace ja Temple (2015) jakavat Drop out -ilmiöön vaikuttavat tekijät kolmeen osaa: Sisäiset, rakenteelliset ja ihmistenvälise...

Alpo Suhonen
Meillä ei ole varaa menettää urheiluseurojamme
14 tam

12.3.2020. Aamupäivä alkaa synkissä tunnelmissa. Lähes jokainen puhelu koskee koronaviruksen vaikutusta TPS jalkapallon toimin...

Arto Kuuluvainen
Voidaanko nuorten syrjäytymistä ehkäistä urheiluseuroissa?
17 jou

Nuoren syrjäytyminen on vakava paikka. Se on sitä sekä nuorelle itselleen että hänen lähipiirilleen. Myös yhteiskunta menet...

Harri Jalonen
Seuratyön vaikuttavin rooli yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä ja korjaamisessa
13 mar

Nuoret ja lapset voivat yhteiskunnassamme pääosin hyvin. Kahtiajakautuminen näkyy kuitenkin hyvinvointieroissa kasvavassa mää...

Kaisa Lepola