Uutiset

 

01.02.2021

Helmikuun lasten urheilun maksuttomat seminaarit

Helmikuun lasten urheilun webinaarisarjan live lähetykset: 

1 Vanhemmille: keskiviikkona 10.2.2021 klo 19.00-20.00. Aiheena urheilevan lapsen hyvinvoiva arki. 

Jotta lapsi voi kehittyä urheilussa  ja oppia uusia lajitaitoja, tulee lapsen voida hyvin. Jotta lapsi voi hyvin, hänen arki tulee olla kunnossa. Monipuolinen liikunta takaa vankan pohjan lajitaitojen oppimiselle. Liikunnalliseen elämäntapaan sekä urheilijaksi kasvaminen alkaa jo lapsuudessa ja vanhempien sanoilla, teoilla ja esimerkillä on suuri merkitys. Terveellinen, monipuolinen ja riittävä ravinto tukee lapsen jaksamista ja antaa energiaa harjoitella tehokkaasti. Riittävä ja laadukas lepo ja palautuminen antaa lapselle voimia ja auttaa keskittymään oikeisiin asioihin harjoituksissa. Aikuisen tuki ajankäytön hallinnassa on ensiarvoisen tärkeä, kun lapsi kasvaa ja kehittyy urheilijana. 

Vanhempien roolia ei voi liikaa korostaa, kun puhutaan urheilevan lapsen kehittymisestä. 

Tule kuuntelemaan webinaaria ja vahvistamaan omaa jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa lapsen tukemisessa urheiluharrastuksessa. 

2 Valmentajille: Urheilevan lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja tunnetaitojen käsittely urheilussa 11.2.2021 klo 19.30-20.30

Kaikissa lapsissa on vahvuuksia, taitoja ja kykyjä. On tärkeää nähdä lapsi ensisijaisesti hyvänä ja tuoda esiin lapsen yksilöllistä osaamista ja taitoja. Voimme onneksi vaikuttaa siihen, mihin kiinnitämme huomiomme. Kun kiinnitämme huomiomme hyvään, näemme sitä yhä enemmän.

Urheilu on tunteita täynnä. Se tuottaa iloa, energiaa, jännitystä ja joskus epävarmuutta ja turhautuneisuuttakin. Tunteita tulee ja menee. Urheiluharrastus on lapsille hyvä paikka harjoitella tunnetaitoja. Joskus lapsi voi tarvita valmentajan tukea tunteiden tunnistamisessa, sanoittamisessa ja ilmaisemisessa. 

Lasten valmentajan tehtävänä on auttaa lasta pärjäämään seuraavalla tasolla. Lajitaitojen lisäksi valmentajalla tulee olla työkaluja tukea, auttaa, opastaa ja kasvattaa lasta erilaisissa lapsen omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ilmoittautuminen: https://www.hlu.fi/seuratoiminta/koulutukset/