Dropin-liike ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä

Liikunnan drop out -ilmiö eli liikuntaharrastuksen lopettaminen murrosiässä on Suomessa poikkeuksellisen yleistä kansainvälisesti verrattuna. Urheiluseurojen yleisimmät keinot vaikuttaa liikunnasta luopumiseen ovat opetus- ja kulttuuriministeriön saamien seuratukihakemusten mukaan matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehittäminen ja nuoren kiinnittäminen osaksi seuratoimintaa uudella tavalla, esimerkiksi valmentajan, ohjaajan tai tuomarin tehtäviin.

 
Lue lisää Dropin-liikkeestä
 


 
Yhdessä liikkuminen on kansakunnan pelastus
 

Yhdessä liikkuminen on kansakunnan pelastus

Lapsen ja nuoren sosiaalinen liikuntaharrastus kantaa positiivisella tavalla läpi elämän. Moni lapsi jää kuitenkin hyvän harrastuksen ulkopuolelle taloudellisista tai muista sosiologista syistä. Teini-iässä suuri osa nuorista lopettaa harrastamisen ja tippuu sosiaaliseen tyhjiöön.

Dropin-liikkeen ja hankkeen tehtävänä on estää Drop out -ilmiö ja ohjata lapsi ja nuori uuden liikuntaharrastuksen pariin ja siten ehkäistä syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja kiusaamista ja lisätä liikkumista.

 
Jokainen ansaitsee mahdollisuuden liikkua
 

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden liikkua

Urheiluharrastuksen lopettaminen on aina huono päätös. Oli sen taustalla sitten kiinnostuksen hiipuminen, liiallinen kilpailuhenkisyys ja kilpaurheilun vaativuus, aina on mahdollista harrastaa jotain uutta tai pienemmällä ajallisella panostuksella. Nuoresta pitää ottaa siis heti lopettamispäätöksen jälkeen koppi ja ohjata uuden liikuntaharrastuksen pariin.

 
Liikkumattomuuden yhteiskunnallinen merkitys
 

Liikkumattomuuden yhteiskunnallinen merkitys

UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset. Yhteensä nämä vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat jopa 7,5 miljardia euroa.

Yhteisöllisyys, yhdessä harrastaminen ja yhdessä liikkuminen lisäävät ihmisen yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Tuloksena on hyvin toimivia ja terveitä yhteiskunnan jäseniä ja hyvinvoiva yhteiskunta.

 

Dropin-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä liikunnan avulla testaamalla ja tuottamalla erilaisia toimintamalleja. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ja oikeus olla mukana urheiluseuratoiminnassa.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa Drop out -ilmiön ennalta ehkäisevä työ sekä varhaisen puuttumisen malli jokaiseen urheiluseuraan.

Kanta-Hämeen osalta keskitytään nuorten drop-out -ilmiön tunnistamiseen ja välittömään puuttumiseen. Toimintaa toteutetaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Pirkanmaan osalta toteutetaan ennaltaehkäisevää drop out -työtä, jossa keskitytään lapsen ja nuoren viihtyvyyden, itsetunnon, motivoinnin ja kokonaishyvinvoinnin edistämiseen liikunnan harrastamisen keskeisenä tavoitteena. Luodaan malli, jolla urheiluseurassa voidaan tukea urheilevan lapsen vanhempia liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa.

 

Dropin-hankkeen taustaa

Uusimman Liitu-tutkimuksen mukaan suomalaiset lapset aloittavat liikuntaharrastuksen urheiluseurassa keskimäärin 6-vuotiaana, 9-vuotiaana erikoistutaan yhteen urheilulajiin ja 11-vuotiaana pääteetään, milloin urheiluharrastus lopetetaan.

Urheiluseuratoiminta lopetetaan yhä nuorempana, joka omalta osaltaan vaikuttaa suuresti lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Lopettamisen syitä ovat mm. kiinnostuksen loppuminen, seurojen kilpailuorientoitunut toimintatapa, harrastusten kustannukset sekä ohjaajien ja valmentajien toiminta.

Näihin ja muihin lopettamispäätöksiin on löydyttävä keino puuttua ajoissa tai välittömästi sekä kehittää uusia toimintatapoja, tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta jokainen lapsi ja nuori voisi harrastaa liikuntaa omien motiiviensa mukaan.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa urheilua yhdessä muiden kanssa laadukkaassa ja ohjatussa urheiluseuratoiminnassa.

 

Seuraa hankkeen edistymistä uutisissa

 
 

Blogi

 
Tyhjiöstä täyttymykseen – urheiluseura hengenpelastajana
25 elo

Sarjan edelliset kirjoittajat ovat nostaneet vuorollaan aiheita, joita itsekin pyörittelin blogia suunnitellessani. Pajatso ei ol...

Kim Ekroos
Virkatyönä syrjäytymistä vastaan vaikea taistella
28 hei

Suomen vanhin urheiluseura, Segelföreningen i Björneborg (BSF) perustettiin Porissa 1856. Urheiluseurojen historia on pitkä ja ...

Jaakko Haltia
Valmentajuuden merkitys dropout-ilmiöön
30 kes

Crace ja Temple (2015) jakavat Drop out -ilmiöön vaikuttavat tekijät kolmeen osaa: Sisäiset, rakenteelliset ja ihmistenvälise...

Alpo Suhonen
 

Lisää blogikirjoituksia